בחזרה לשם ↣

רכבת ישראל

לרכבת ישראל יש בעיה תדמיתית לא פשוטה, שנובעת בין השאר משירות לקוי שנוסעים רבים מתלוננים עליו. שיפור התנאים והשירות דורש עבודה במספר חזיתות. אני בחרתי לנסות ולשפר את המצב בחזית הדיגיטלית.
1. משרות
לפני
🤔 ציווי במקום הזמנה והנעה לפעולה. חיפוש מאוד סטנדרטי בלי טאצ' מיוחד למותג. 
אחרי
✔︎ פנייה אישית ליוזר. ✔︎ שימוש בעולמות התוכן של הרכבת.
✔︎ טקסטים מדרבנים ומניעים לפעולה.
2. הגשת מועמדות משרה
אחרי
✔︎ יצירת אוירה נעימה מעודדת את מילוי הטופס.
✔︎ פנייה אישית ליוזר שמתאימה לכל המינים
לפני
🤔 על איזו מערכת מדברים? אם במסך הקודם דיברו עם היוזר על משרה ברכבת ישראל, צריך להמשיך לדבר על זה. 
3. איתור אבידה
אחרי
✔︎ יצירת אוירה נעימה מעודדת את מילוי הטופס.
✔︎ פנייה אישית ליוזר שמתאימה לכל המינים
לפני
🤔 מסך כזה הוא יופי של הזדמנות להראות אמפתיה ללקוחות ולהראות להם שהרכבת באמת רוצה לעזור להם. למה לא לנצל את זה?